Šumanovi „Saveti mladim muzičarama“ u izvedbi Stivena Iserlisa

Svakom muzičaru je dobro poznata činjenica da je Robert Šuman veliki deo svog stvaralaštva posvetio deci i mladima. Setimo se samo „Albuma za mlade“ ili „Dečijih scena“, na primer. Ovu muziku prepoznajem kao blisku i dobro poznatu, čini mi se oduvek. Verovatno je razlog to što sam je tokom svog muzičkog školovanja veoma često i opčinjeno slušala, a ponešto i svirala. S druge strane, Šumanovim spisima o obrazovanju nikada nisam posvetila dovoljnu pažnju jer su mi delovali nekako prevaziđeno. Pre svega mislim na „Savete mladim muzičarima“, za koje je planirano da budu objavljeni kao sastavni deo zbirke klavirskih komada „Album za mlade“, ali su svetlost dana ugledali nešto kasnije – davne 1848. godine.

Srećom, jedan od najslavnijih violončelista današnjice, a već afirmisan i kao dečiji pisac, potrudio se da ovo korisno štivo približi ljudima poput mene, onima nedovoljno strpljivim da daju šansu Šumanovim mislima iz pretprošlog veka. Pogađate da je reč o Stivenu Iserlisu koji je 2016. u Londonu objavio knjigu „Robert Schumann’s Advice to Young Musicians – revisited by Steven Isserlis“.

Osetila sam olakšanje kada sam u Iserlisovom predgovoru pročitala da je i on svojevremno imao poteškoća sa čitanjem Šumanovih spisa, upravo zbog ponešto pretencioznog jezika i ideala donekle neprimerenih generacijama koje rastu u eri interneta. Međutim, slavni čelista je u jednom trenutku shvatio da su kompozitorove misli zapravo univerzalne, samo im treba dati dašak savremenosti. S tim ciljem je reorganizovao raspored Šumanovih Saveta, podelio ih u nekoliko kategorija (Biti muzičar, Sviranje, Vežbanje, Komponovanje) i pored svakog pojedinačnog maestrovog uputstva napisao vlastiti komentar kojim ga reinterpretira i adaptira za upotrebu u 21. veku. Budući da se Šuman obraćao pre svega pijanistima i đacima koji uče klavir, Iserlis je pokušao da kroz svoje sugestije proširi opseg čitalačke publike i na svirače drugih instrumenata, muzičke pedagoge, đake i ljubitelje muzike. Naravno, znameniti čelista i pisac je i ovu knjigu uobličio u dobro poznatom maniru: duhovito, neposredno, blago i iznad svega stimulativno.

Music professional and enthusiast with the PhD in performance theory and more than 15 years of activism in arts and culture sector. In depth knowledge of the phenomenon and role of cultural performances in post-socialistic period, with special interest on state organized ceremonies. Dedicated advocate for the inclusion of democratic values in music education from preschool to university level. Choir conductor, promoter of the contemporary circus and author of dozens music critics, commentaries and articles.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer