korepeticija

Pohvala korepetitoru

Juče je dečak svirao na javnom času i imao je jednu memorijsku situaciju. Ne klasičnu blokadu, već više lapsus: permutaciju dva odseka koja se desila u toj maloj-velikoj glavi. Minijaturna forma izvedenog skerca bila je ABA1, a on je nakon dela B počeo opet A. Par trenutaka mu je trebalo da shvati grešku, da se vrati i ispravi je. Čitatelj verovatno već zna da je u pitanju jedna tipična đačka sviračka situacija. Međutim, kao što je iz naslova jasno, ovo nije priča o učenicima muzičkih škola.

Sposobnost autokorekcije đaci razvijaju na časovima sa svojim nastavnicima instrumenata. Dobri edukatori naučiće decu vrlo rano da ih greška tokom javnog nastupa ne uplaši i ne blokira, već da pomoću koncentracije, uz najbolju moguću prethodnu uvežbanost, omašku reše na licu mesta i produže dalje. Razni lapsusi zahtevaju različit pristup, a to je nešto što se trenira kroz čitavu karijeru. Ipak, ovo nije ni tekst o nastavnicima koji decu uče da sviraju

Vratimo se na trenutak onom javnom času. Sedeći tom prilikom u publici osvestila sam nešto veliko i važno, nešto o čemu ranije nisam dublje razmišljala. Naime, ključna dečakova saveznica u prevazilaženju greške na samoj sceni bila je korepetitorka. Brzina kojom je ona odreagovala zaslužuje više od aplauza. Najpre je u milisekundi ukapirala zašto je klinac uopšte stao, sačekala ga, pa oslušnula taj trenutak tišine i u njemu prepoznala dečakov plan kako će dalje, osmehnula se i momentalno uhvatila mesto od kojeg je đak rešio da nastavi. Kapa dole za takvu koncentraciju i snalažljivost.

Dakle, ovo je tekst posvećen korepetitorima. Malo je falilo da bude naslovljen „Korepetitor: heroj iz senke“, ali mi je zvučalo nekako patetično. U nastavku čitajte o elementarnim karakteristikama ovog muzičkog zanimanja.


Termin: Sam pojam u sebi krije reči cum (lat. sa) i repetere (lat. ponavljati). Termin se ne odnosi nužno i isključivo na polje muzike, ali će se u ovom tekstu pominjati uvek u muzičkom kontekstu. Dakle, u muzici korepeticija podrazumeva veštinu praćenja soliste ili ansambla u procesu uvežbavanja neke kompozicije, što uključuje mnogo ponavljanja (eto smisla reči repetere koja se krije u nazivu).

Klavirski saradnik: Osim na probama, korepetitor je saradnik izvođača i tokom javnih izvedbi, zbog čega se često naziva klavirski saradnik. Usput vredi napomenuti da korepeticija ne znači nužno klavirsku pratnju, već su u opticaju i drugi instrumenti (harmonika, gitara…). Ipak, mislim da će se kolege složiti da je u našim krajevima klavir najzastuplljeniji. Da bi neko bio klavirski saradnik, odnosno korepetitor, on najpre treba da bude pijanista.

Repertoar: Sasvim je izvesno da će po prirodi posla sarađivati paralelno sa različitim instrumentalnim i vokalnim solistima, zbog čega mora da vlada najraznorodnijim repertoarima istovremeno. Ukoliko je zaposlen u muzičkoj školi, može da računa i na učestale promene programa, jer je to normalan put napredovanja za svakog đaka koji uči da svira neki instrument. Na istom javnom času sviraće bar 4-5 srazmerno kompleksnih kompozicija koje je prethodno morao detaljno da navežba mimo svog neposrednog školskog radnog vremena

Intuicija, fleksibilnost, komunikacija: Korepetitor treba da bude spreman ne samo da prati solistu, već i da na izvestan način anticipira, predoseća njegov naredni korak. Takoreći, korepetitor je jedna osoba koja ume da istovremeno misli kao dve osobe. Ovde dolazimo i do sposbnosti pribranog funkcionisanja u kriznim okolnostima, kada je potrebno da se greške soliste pokriju i saniraju brzinom svetlosti. Veštine komunikacije takođe ne smeju izostati, jer dobar korepetitor tokom karijere sarađuje sa raznim tipovima ljudi: od učenika svih uzrasta, preko njihovih predmetnih nastavnika, sve do vrhunskih vokalnih i instrumentalnih solista. Osim ove vrste prilagodljivosti, podrazumeva se i fleksibilan odnos prema radnom vremenu.

Kamerna muzika: Podsetimo se da su mnoga muzička dela namenjena izvođenju u kombinaciji klavir plus jedan ili više instrumentalnih i/ili vokalnih solista, kreirana kao kompozicije kamerne muzike: one u kojoj su svi sudeonici ravnopravni. Ipak, iskustvo me je naučilo da je čak i u tim slučajevima pijanista isuviše često u drugom planu.

Koncerti i uspesi: Klavirski saradnik je čovek koji pod prstima drži koncertni uspeh soliste, ali koji se, osim u ekstremno retkim slučajevima, nalazi u njegovoj večitoj senci. On neće osvajati ovacije publike, neće biti pozvan na bis, u profesionalnom (vanškolskom) svetu neće zaraditi isto kao solista. Dakle, korepetitorski ego treba da bude dobro verziran za takav pomalo nezavidan profesionalni položaj i ulogu.


Generalno, čini mi se da korepetitori predstavljaju jedan od najpotcenjenijih stubova oslonca u procesu muzičkog obrazovanja, kao i muzičkog izvođaštva generalno. Srećom, uprkos svim navedenim kompleksnim radnim okolnostima, mnogo korepetitora zaista neizmerno voli svoj posao i molimo ih da tako i ostane. Na nama ostalima je da se potrudimo da njihov rad prepoznamo i vrednujemo na odgovarajući način.


Fotografija preuzeta sa sajta Unsplash, autor Johannes Plenio

Music professional and enthusiast with the PhD in performance theory and more than 15 years of activism in arts and culture sector. In depth knowledge of the phenomenon and role of cultural performances in post-socialistic period, with special interest on state organized ceremonies. Dedicated advocate for the inclusion of democratic values in music education from preschool to university level. Choir conductor, promoter of the contemporary circus and author of dozens music critics, commentaries and articles.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer